Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Drogpolicy

 

Sollentuna Handboll Klubbs drogpolicy

 

I följande dokument definieras följande som droger

  • Tobak (snusning och rökning)
  • Alkohol
  • Narkotika
  • Dopningspreparat

Ideella idrottsföreningar har som mål att fostra ungdomar och övriga aktiva till såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt välutrustade.

Sollentuna HK utgörs till största delen av ungdomar och vi har därför ett stort ansvar att kunna erbjuda en drogfri miljö för våra ungdomar.

Sollentuna HK har av den anledningen utformat riktlinjer för användandet av droger i våran verksamhet. Vi är medvetna om att våra ledare/tränare/föräldrar samt aktiva är viktiga förebilder för våra ungdomar.

Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att lyfta och medvetandegöra rollen som förebild. Vi vill även förstärka det som redan är bra och mer tydligt arbeta för att förhindra användning av droger och nyrekrytering bland ungdomar.
 
Förhållningssätt Tobak

Vi uppmanar alla våra ungdomar att inte använda tobak då åldersgränsen är 18 år. Vi betonar även tobakens negativa påverkan på idrottsprestationer. Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använder tobak gör vi på följande vis:

Ledar/tränarsamtal med de berörda samt kontakt med föräldrar. Föräldrar, aktiva över 18 å, ledare och tränare ska föregå med gott exempel och måste tänka sig för i sitt tobaksbruk samt vara restriktiva i samband med träningar och matcher.

 

Förhållningssätt Alkohol

Vi tillåter inte att ungdomar under 18 år använder alkohol i samband med träningar och matcher. Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använder alkohol så gör vi på följande vis:

Ledar/tränarsamtal samt att vi kontaktar föräldrarna. Vid upprepade tillfällen och misstanke om problem/missbruk bör man överväga att ta kontakt med de sociala myndigheterna.

Aktiva över 18 år tillåts ej att använda alkohol under träningar och matcher. Om det sker agerar vi på följande vis: Ledar/tränarsamtal med den aktive.

 

Följande regler gäller för övriga i föreningen gällande alkohol

Man får inte dricka alkohol under resor, läger, träningar, matcher, turneringar när man ansvarar för ungdomar eller andra lag i Sollentuna HK.

Alkohol får ej förekomma på fester där ungdomar är med.

Man kommer ej berusad eller "bakfull" till träning, match eller annan sammankomst. Om vi upptäcker att någon/några av ovanstående använder/använt alkohol agerar vi så här:

Styrelsemedlem talar med den berörde/berörda.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ovanstående agerar vi så här:

Den berörde/berörda får sitta i enskilt samtal med en styrelsemedlem. Om förutsättning finns skall den berörde/berörda erbjudas stöd och eventuellt hjälp.

Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från sitt uppdrag.

 

Förhållningssätt Narkotika och Dopningspreparat

All bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjuden enligt svensk lag, och även i Sollentuna HKs verksamhet.

Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon/några av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopingpreparat agerar vi så här:

Enskilt samtal med medlemmen, och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år, samt kontakt med sociala myndigheter vid bruk av narkotika eller kontakt med polisen vid hantering av narkotika samt bruk/hantering av dopningsmedel.

Ansvaret för att Sollentuna HKs drogpolicy följs är gemensam för alla medlemmar.

Drogpolicyn i Sollentuna HK ansvarar ytterst vår styrelse dit man som ungdom, förälder, ledare, tränare, aktiv eller medlem kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera. Styrelsen skall alltid vid behov söka råd/hjälp av expertis utifrån.

 

Vi, Sollentuna HK, anser att det endast med sund träning och kosthållning som duktiga handbollsspelare kan växa fram. Det finns inga genvägar om man vill lyckas och ändå ha ett drägligt liv efter handbollskarriären.

 

Uppdaterad: 17 FEB 2014 20:39

Text SHK-kläder och logotype Stadium

                            

 

 SHK Redwolf

  

 

 

 

Postadress:
Sollentuna HK - Handboll
Stubbhagsvägen 2
19251 Sollentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all infocitygrosslogga EnvokeIT

 

 layout-på-skylt-silverdals-blommor

 

 

sipnordiclogo

nordqvistfärg

 

stinsvillanloggo