Ser detta konstigt ut i din e-postklient? Klicka här.
Till Hemsidan | Avprenumerera

Krishantering

 

Krisplanering

Krisplanens syfte är:

 • att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor
 • att omhänderta dem som drabbats av olyckor eller andra allvarliga händelser så effektivt och humant som möjligt
 • att motverka stress för inblandade
 • att genom snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer

 

Krisgrupp

Carl Berglund, Ordförande SHK, 070-559 0875, This is a mailto link

Tonje Broby, Vice Ordförande SHKs styrelse, 070-9904619, tonje.broby@sollentunahk.se

Jennie Hedlund, Informationsansvarig SHKs styrelse, 070- 5769336, This is a mailto link

Björns Sandqvist, Administratör SHK, This is a mailto link

 

 

Krisgruppens resurspersoner

Anna-Carin Samuelsson Horne, LäkareThis is a mailto link

Kristina Rosenquist, Socionom (Familjebehandlare), This is a mailto link

Martin Broby, Socionom (Familjebehandlare), This is a mailto link

Peter Larsson, LäkareThis is a mailto link

Robin Merking, Polis, This is a mailto link

 

Krisgruppen arbetsgång
Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för telefonkedja till övriga i gruppen.
Sammankalla krisgruppen, alternativt anordna telefonmöte.
Följande ansvarsområden utdelas varje gång gruppen sammankallas:


Massmediekontakt:
Sköter alla kontakter med tidningar, radio, TV, nyhetsbyråer och webbtidningar. Se vidare avsnittet om massmediekontakter.


Administratör:
Denna person har ansvaret för aktuella telefonlistor och e-postadresser över involverade personer.
Föra en journal, där alla händelser/insatser beskrivs kortfattat med angivande av tid. 
Vid resor och liknande ansvarar administratören för att motsvarande listor upprättas över deltagare, ledare och deras anhöriga.

Skriva protokoll vid alla möten. Ansvara för att skriftligen informera följande:

 • styrelsen
 • hemsida 

Resurspersoner: Krisgruppen bör ha ett antal resurspersoner som kan vara behjälpliga beroende på vad som har inträffat.

 

KRISEN KOMMER

Möte om vad som hänt
Krisgruppen samlas och börja mötet med att fastställa vad som säkert kan konstateras har hänt. Besluta om vad som ska göras, av vem, när och tid för uppföljning.

 •  Skriv protokoll vid mötet
 •  Starta en journal över alla händelser och insatser
 •  Informera öppet, sakligt och tydligt
 •  Vid olyckor kontaktas polisen som har informationsansvar gentemot  allmänheten

 

FÖRBEREDELSER

Reserutiner träningsläger/turneringar/matcher utanför Stockholm

 • Utse en ansvarig ledare på resan som har mobiltelefon. Numret meddelas deltagarna samt en hemmaansvarig
 • Kolla närmaste vårdcentral, telefonnr, öppettider (för mindre skador)
 • Kolla närmaste akutsjukhus (för övriga skador)

Utse hemmaansvarig som meddelas nedan punkter

 • Resplan – färdsätt, färdväg, övernattning och hela resans program.
 • Beräknad tid för avresa, ankomst och hemkomst.
 • Ange bussbolag, bussförare.
 • Skriv en deltagarförteckning (inkl ledare) med adress, telefonnummer, eventuella sjukdomar och svårare allergier samt uppgifter om hemmaansvarig

Skicka en kopia av resplanen till This is a mailto link före avresa.


Exempel på resplan: Mall_Resplan inför spel utanför Stockholm


När ni är framme vid resmålet

 • Kontrollera att det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som utöver dörrar kan vara öppningsbara fönster och brandstegar. Finns brandsläckare och brandvarnare.
 • Gå igenom med gruppen vad som gäller vid en eventuell brand: utrymningsvägar och samlingsplats.

 

Råd och att tänka på vid:


Vid svårare olycka eller dödsfall

Första insatsen
En person ansvarar för arbetsfördelning och utser:

 • En eller två personer som tar hand om den skadade (välj dem med mest vårdkunskap) och följer med transporten till sjukhus
 • Lämna inte den skadade ensam!
 • En person larmar, möter uttryckningen och följer med transporten till olycksplatsen. Följande uppgifter ska lämnas när du larmar: 

Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från?

Vad har hänt?

Var har det hänt, d v s vart ska räddningspersonal bege sig? Om platsen är svår att hitta för räddningspersonalen: var kan du möta dem och visa vägen? Var möts ni om det är terräng utan bilväg? Tänk på att helikopter och båtar kräver särskilda landningsplatser. Lämna deltagareförteckningen till räddningspersonalen.

Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna?

När hände det?

 • En tar hand om de övriga i gruppen och informerar vad som hänt.
 • Informera krisgruppen hemma.


Vid r
ån och hot

Hot mot medlemmar, ledare, anställd eller egendom ska polisanmälas. Om det händer att inblandade inte vill involvera polisen bör juridisk hjälp anlitas.


Vid sexuella övergrepp

När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska föreningen agera med snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och agera med såväl stort ansvar som diskretion.

Efter en skyndsam bedömning vad som är bäst för barnet ska styrelsen besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras.

Föreningen följer den policy som Riksidrottsförbundet tagit fram och hänvisar till Skapa trygga idrottsmiljöer.

  

Massmediekontakter

I en kris sätts organisationen på stora prov. Det kan kännas ovidkommande och oviktigt att i en svår stund behöva tänka på massmedierna. Kom då ihåg att ni som ansvarar för föreningen/förbundet är språkrör för er organisation. Att inte bry sig om massmedierna i en kris kan ge utrymme för spekulationer som försvårar situationen.

Ni har också ett ansvar för organisationens trovärdighet. Kom ihåg att det finns ett ömsesidigt beroende mellan er och journalisterna. Respektera journalisterna och inse att de har sin roller.

Ett dödsfall är det värsta som kan drabba de inblandade men för föreningen/förbundet kan andra saker vara värre ur ett massmedieperspektiv. Det kan låta krasst, men en förening lever vidare efter till exempel en ledares död. Däremot kan en ledare som förgriper sig på barn vara rent förödande för en klubb. Det förtroende som har byggts upp raserar på snabbt och det är mycket svårt att vinna tillbaka det.

Därför är det mycket viktigt att förbereda sin organisation på vilka händelser som kan drabba den ur ett massmedialt perspektiv.

Generella råd

 • Informera – propagera inte.
 • Spekulera aldrig – tala bara om fakta.
 • Erkänn det uppenbara, erkänn det negativa – det skapar förtroende. Berätta vad ni gör för att lösa problemet eller andra aktuella åtgärder.
 • Fatta dig kort.
 • Vill du inte besvara en fråga – förklara varför. Säg aldrig: ”inga kommentarer”.
 • Sätt in händelsen i ett perspektiv – till exempel: ”Detta är allvarligt, men kom ihåg att varje dag tränar och tävlar tusentals aktiva i vår gren och det är mycket sällsynt med denna typ av olyckor i vår idrott.”

Viktiga telefonnummer

 • Larm 112 (brådskande vård, polis, brand).

 

Viktiga adresser

Folksam
SE-106 60 Stockholm, Sweden
+46-8772 60 00
This is a mailto link


För mer information kontakta
Folksam, Lars Inge Svensson, tel: 08-772 87 14,
e-post: This is a mailto link


SOS-International a/s

Nitivej 6

DK-2000 Frederiksberg, Denmark

+45 70 10 50 50

This is a mailto link

 

 Att tänka på vid olycka eller dödsfall

 • Skicka inte hem deltagarna! Samla istället gruppen på en plats där ni får vara ifred och informera så uttömmande som möjligt om vad som har hänt.
 • Informera sakligt om vad som har hänt. Spekulera aldrig om händelsen och dess orsaksförlopp.
 • Ge god tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till tals. Förvänta dig inte att alla ska reagera på samma sätt. Var tolerant.
 • Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt.

Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt så att de kan förstå eventuella efterreaktioner. Uppmana dem att tala om händelsen med anhöriga.

 • Kalla till återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är övernattning.
 • Informera krisgruppen om vad som hänt så att informationen kan spridas, avgör om en pressträff behövs och/eller om pressmeddelande ska gå ut.
 • Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare, förbund och eventuella motståndare. Vid dödsfall är detta en uppgift för polis eller sjukhus.
 • Diskutera behovet av präst eller annan andlig ledare.
 • Ritualer är viktiga i sorgearbetet.
 • Ställ in träning men samlas istället för att bearbeta händelsen.
 • Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil.

Kontakta anhöriga när det är bekräftat att de har fått dödsbudet.

 • Vid dödsfall utomlands ska UD kontaktas; ta även hjälp av svensk ambassad om sådan finns i närheten.

 

Förhållningssätt

Stöd människors egna läkningsresurser.

Försök aldrig ge tillbaka det som är förlorat.

Låt individen fritt uttrycka sina känslor

 

 • Lämna inte den drabbade ensam under den akuta krisen (få personer)
 • Försök inte trösta. Ord som ”Det är inte så farligt” blir till hån i den här situationen. Det här är kanske det farligaste och värsta som kunde hända för den drabbade. Hjälp anhöriga att sörja istället för att trösta.
 • Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen sorg och bestörtning.
 • Lyssna aktivt. Det finns inga, aldrig så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in och bekräfta känslan. Var delaktig.
 • Acceptera vrede och aggression under förutsättning att det inte orsakar ytterligare skada. Var beredd på starka känslor och även anklagelser.
 • Sök kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en hand eller kramas.
 • Var inte rädd för gråten, den är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan och då dyker den upp senare, ibland efter många år.
 • Hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en person vidare.
 • Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni när som helst är beredda att fortsätta samtalet.
 • Återkom. En stor sorg är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra efter de drabbade mår: är de passiva, rent av i chocktillstånd? Det räcker inte med ett telefonsamtal för att ta reda på detta. Träffa de drabbade.
 • Ge det tid. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han/hon inte hjälpt av att höra: ”Det där har jag redan hört.” En del av bearbetningen består av att ”älta” det som har skett. När det är klart upphör upprepningen och den drabbade kan gå vidare i sorgearbetet.
 • Var dig själv. Försök inte vara psykolog, kurator eller präst. Det som behövs är i första hand medmänsklighet, medkänsla och omsorg.
 • Försök skaffa eget stöd så att hjälpen inte blir för betungande för dig själv.

 

Stötta anhöriga och andra

 • Försök att snabbt vara på plats och stötta anhöriga i hemmet alternativt hjälp till att finna annan anhörig som kan göra detta. Vid dödsolycka måste detta ske efter att polis har underrättat de drabbade.
 • Var en bra lyssnare – se ovan om ”Förhållningssätt”
 • Vid behov kontakta berätta för andra anhöriga (om den drabbade inte orkar själv)
 • Avlasta de anhöriga mot massmedia och andra personer.
 • Hjälp till att kontakta myndigheter.
 • Bistå med småsaker (handla, ringa arbetsplatsen o s v – minsta åtgärd kan vara för jobbigt för den drabbade).
 • Vilka övriga behöver stöd: vänner, klubbledare/-medlemmar, förbundsledare?

 

Efterbearbetning 

 • Håll kontakten inom gruppen, både aktiva och ledare.
 • Håll koll på varandra; en person som inte hör av sig kanske har klarat krisen bra, men ”frånvaron/tystnaden” kan också bero på djup kris som orsakar apati. Stötta varandra.
 • Håll kontakten med anhöriga.
 • Diskutera insatserna med inblandade och notera nya åtgärder.

 

Minnesstund

Fundera på vilka som ska bjudas in och vad som förväntas? I allmänhet behövs en avskild plats, där man kan spela lugn musik och tända ljus. Själva olycksplatsen utgör ofta mötesplatsen, men tänk då på att det kan vara utomhus och svårt att skapa avskildhet.
Anlita gärna en präst eller annan andlig ledare för att leda minnesstunden. De kan också bistå med råd och anvisningar för mötet, även om de inte medverkar. Beakta behovet av rätt andlig ledare beroende på religion.

 

Utvärdering

Ett par veckor efter att krisen/olyckan är över utvärderar krisgruppen insatserna. Låt någon intervjua ett antal inblandade personer i förväg. Gå igenom journalen och sammanfatta händelserna. Värdera insatserna. Gå igenom intervjuerna. Diskutera hur krisplanen fungerade, saknades något? Revidera vid behov krisplanen. Kontrollera att uppföljningssamtal och stödinsatser fungerar.

Sollentuna HK - Handboll | Stubbhagsvägen 2 19251 Sollentuna | [saknas] Information |