Hoppa till sidans innehåll

Träningsmaterial


Alla lag som deltar i Sollentuna handbollsklubbs verksamhet skall ha tillgång till erforderligt träningsmaterial. I denna text finns information om de direktiv och rekommendationer som styrelsen har beslutat om.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för budget och godkännande av inköp av material. Styrelsen beslutar dessutom om klubbens huvudleverantör för material, i nuläget används Stadium.

Materialansvarig i klubben

Den materialansvarige i eller som är utsedd av styrelsen ansvarar för inventering av befintligt material inför varje säsong samt beställning av nytt material utifrån den av styrelsen fastslagna budgeten. Det är enbart denna person, samt eventuellt andra av styrelsen utsedda personer, som kan köpa in träningsmaterial för klubbens räkning. Information om vem som är utsedd av styrelsen som materialansvarig finns på klubben hemsida under Föreningen/Nyckelroller.

 

Materialansvarig i lagen

Varje lag skall utse en materialansvarig som i samarbete med den av styrelsen utsedda materialansvariga ser till att laget har tillgång till träningsmaterial för sin verksamhet. Den materialansvarige i laget skall bistå den av styrelsen utsedda materialansvariga med information om lagets material.

 

Om träningsmaterial

Alla lag skall i samband med träning ha tillgång till träningsmaterial för att kunna bedriva meningsfull träning. Variationer i träningsmaterialet kan förekomma beroende på spelarnas ålder och i vilka hallar laget bedriver sin träning. Lagen ansvarar för att vårda både det egna och klubbens gemensamma material.

Material som tillhandahålls från klubben är bollar, träningsvästar och koner. Om laget väljer att förvara detta material i klubbens förråd så skall det vara tydligt uppmärkt med lagets namn. Om detta material inte längre kan användas av laget, till exempel då man går över till annan bollstorlek, så skall det återlämnas till klubben för att komma till användning för ett annat lag. Alla överlämnanden av material mellan lagen skall ske via den av styrelsen utsedda materialansvariga i samarbete med lagens materialansvariga.

Klubben tillhandahåller dessutom vax/klister för de lag som använder detta. Materialansvariga för dessa lag får information om var detta finns. Det är viktigt att man hantera vax/klister på rätt sätt i de hallar där träning med vax/klister bedrivs.

Varje lag skall även ha tillgång till en egen ”medicinväska” som skall finnas med vid träning och match. För påfyllnad av denna kontaktas den av styrelsen utsedda materialansvariga.

Lagen kan även införskaffa eget material till sin träning, om detta material förvaras i klubbens förråd så skall det vara tydligt uppmärkt med lagets namn. Klubbens rekommendation är att detta material skall köpas in hos klubbens huvudleverantör då det gynnar klubben ekonomiskt.

Förråd

På grund av tilldelning av förråd från kommunen har vi idag endast möjlighet att lagra material i Sporthallen och Silverdalshallen. Lag som tränar i andra hallar måste ta med sitt material till träningen.

I Silverdal har vi vårt material i nätburen på övre våningen. Här finns visst gemensamt material för de lag som tränar i hallen samt eventuellt eget material för dessa lag.

I Sporthallen har vi tillgång till totalt 4 förråd:

Stora förrådet - under läktaren, här förvaras gemensamt material som kan användas av alla lag som tränar i A- eller B-hallen. Det är inte tillåtet att ta med detta material till andra hallar. Tänkt på att återlämna materialet efter träning och på att vi inte kan köpa in nytt material om tillgänglig budget måste användas till att ersätta försvunnet och förstört material. För tillfället måste man be Medley´s personal i receptionen att öppna förrådet.

Lilla förrådet - under läktaren, här förvara de lag som inte spelar med klister sitt lagspecifika material.

Handbollsförrådet - i korridoren, här förvara klisterlagen sitt lagspecifika material.

Volleybollförrådet - i korridoren, här förvara klubben materialansvarige visst material.

 

Förvaring av material 

Material som tillhör ungdomslagen och som förvaras i klubbens förråd, i Sporthallen och Silverdal skall förvaras i lämpliga säckar/väskor/lådor och skall vara tydligt uppmärkt med lagets namn. Naturligtvis kan flera lag gå samman och förvara gemensamt material i förråden, då räcker det om ett lag finns på märkningen. Tydligt uppmärkt material får inte användas av andra lag utan godkännande från laget vars märkning materialet har. Omärkt material kommer att tas hand om av klubbens materialansvarige.

Om man har önskemål om material som skall köpas in för gemensam användning tar man kontakt med klubbens materialansvarige.

 

 

Uppdaterad: 31 JAN 2021 11:47 Skribent: Jennie Hedlund
E-post: Adressen Gömd

Text SHK-kläder och logotype Stadium

               

 SHK Redwolf

  

 

 

 

Postadress:
Sollentuna HK - Handboll
Stubbhagsvägen 2
19251 Sollentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kansli@sollentunahk....